Video

Klub Nadzieja oraz Społeczność Chrześcijańska w Dąbrowie Górniczej , to ludzie którzy w swoich sercach mają pragnienie pomocy ludziom uzależnionym, potrzebującym, bezdomnym, ubogim, ginącym...
Organizując kilka razy w roku tak zwany Dzień Nowej Szansyzdjęcia w naszej galerii ) oraz działania ewangelizacyjne pokazane w filmiku poniżej , próbujemy aktywnie docierać do ludzi uzależnionych w ich własnych środowiskach ,po to aby nieść im przesłanie nadziei i wolności jaka jest w Jezusie Chrystusie .

:.

KLUB NADZIEJA:
Chrześcijańska Grupa Wsparcia
dla Osób uzależnionych i ich Rodzin
ul.Łukasińskiego 7, 41-310 Dąbrowa Górnicza


SCh w Dąbrowie Górniczej