O klubie NADZIEJA

Chrześcijańska Grupa Wsparcia „Klub Nadzieja” istnieje w Dąbrowie Górniczej od 1994 roku. Powstała ona z inicjatywy trzech osób, których połączyło wspólne pragnienie niesienia pomocy osobom uzależnionym. Doświadczeni w walce z nałogami, uwolnieni i przemienieni w cudowny sposób przez Jezusa Chrystusa postanowili rozpocząć pracę, która nie tylko przetrwała do dziś, ale przyniosła radykalne zmiany w życiu wielu ludzi i ich rodzin.
Na przestrzeni tych lat ogromna rzesza osób uczestniczyła w programie Grupie Wsparcia oraz skorzystała z różnej formy pomocy. Wielu skrajnie uzależnionych ludzi, zostało umieszczonych w Ośrodkach Lecznictwa Odwykowego. Ci, którzy otworzyli się naprawdę Bożego Słowa i zaufali Jezusowi Chrystusowi do dzisiaj są wolni od nałogów i prowadzą przykładne i poukładane życie.
Obecnie „Klub Nadzieja” dalej się rozwija i stara się objąć swoim programem coraz szersze grono ludzi borykających się z problemem uzależnień w swoim osobistym życiu, bądź w życiu swoich bliskich. Do tego celu jest zaangażowanych wielu ludzi, którzy rozumieją co to jest nałóg i pragną szczerze pomóc tym, którzy z nałogiem chcą zerwać.


Jezus powiedział:


„I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.” (Jan 8:23)


Okazuje się, że poznanie prawdy w poniższych trzech aspektach ma decydujący wpływ na postawę człowieka nie tylko wobec nałogu, ale wobec całego życia.


1.Poznaj prawdę o swoim problemie
2.Poznaj prawdę o sobie
3.Poznaj prawdę o Bogu


Nagminne jest to, że ludzie posiadają fałszywy obraz problemu, z którym się zmagają, fałszywy obraz siebie oraz Boga. Taki wizerunek kreowany jest głównie przez innych ludzi, którzy mieli znaczący wpływ na ich życie, przy czym ten wpływ wcale nie musiał być pozytywny. Jeśli na przykład ktoś słyszał od rodziców tylko jedno - „ty głąbie!”, to choćby nie wiem jak był zdolny będzie posiadał fałszywy obraz siebie jako głąba. Jeśli jakieś dziecko słyszało od rodziców, czy od katechety, że jak będzie niegrzeczne to je Bóg pokara, to wyrośnie w fałszywym przekonaniu, że Bóg to okrutny sędzia i lepiej się od Niego trzymać z daleka. Takich przykładów można by podać setki. Będą one stanowiły niezbity dowód na to jak mocno zakorzeniony jest w ludziach nieprawdziwy obraz siebie i tego co ich otacza. Chcąc ten obraz jakoś poprawić sięgają po alkohol, narkotyki, hazard, pornografię, liczne związki seksualne itp. Mają nadzieję, że owe środki przyniosą ulgę i zmienią bolesny stan emocjonalny. Tymczasem kryzys się pogłębia dlatego, że wciąż mijają się z prawdą, która prowadzi do uwolnienia i poprawy jakości życia.
Narzędziem, które pozwala nam poznać prawdę o swoim problemie, o sobie i o Bogu jest Pismo Święte. To właśnie w niej odkrywamy prawdę dotyczącą naszego życia oraz Boga, który życie stworzył i ma najlepszy na nie przepis.
Cel ten realizujemy poprzez program 12 kroków w jego chrześcijańskiej formie. Zwracamy się do Boga nie jakkolwiek Go pojmujemy, ale jakkolwiek to pojmujemy Jezus jest Bogiem i tylko On ma moc prawdziwie uwolnić człowieka z jego nałogów
Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. (Jan 8:36)

:.

KLUB NADZIEJA:
Chrześcijańska Grupa Wsparcia
dla Osób uzależnionych i ich Rodzin
ul.Łukasińskiego 7, 41-310 Dąbrowa Górnicza


SCh w Dąbrowie Górniczej