Jak przezwyciężyć pożądliwość ciała?

1. – Czy można przezwyciężyć poprzez przebywanie w społeczności wierzących?

Jest to dla nas bardzo ważne, aby uczęszczać na wspólne zgromadzenia, mówi o tym Hebr. 10:24-25. Ma to istotny wpływ na nasze osobiste życie:

POBUDZA nas do czynienia dobrych uczynków

Pozwala nam uczestniczyć w życiu kościoła

Lecz czy wystarczy, aby przezwyciężyć pożądliwości ciała? W dużym stopniu jest to pomocne i mobilizujące nas samych, lecz czy ostatecznie pozwoli skutecznie przezwyciężyć pokusy i pożądliwości?2. – Czy można poprzez modlitwę?

Pan Jezus powiedział : „ ... Dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie” Łuk. 22:46.

Tak więc modlitwa odgrywa ważną rolę w przezwyciężeniu pożądliwości. Ciało jest mdłe i słabe, a modlitwa jest naszym duchowym orężem,. Bez modlitwy tracimy poczucie duchowej rzeczywistości i społeczności z Bogiem.

Lecz czy do przezwyciężenia pożądliwości ciała modlitwa wystarczy? Doświadczenie wielu z nas pokazuje, że nie do końca.


3. – Czy można poprzez umartwianie ciała?

Są różne sposoby umartwiania ciała. Odosobnienie, samo okaleczanie, medytacja. Jedynym do zaakceptowania przez nas chrześcijan sposobem ujarzmienia ciała jest odcięcie się od tego co jest złe. Lecz jak to zrobić? Oto jest pytanie.


4. – Czy można poprzez angażowanie się w działalność chrześcijańską?

Jest to pewien sposób na odwrócenie się od złych uczynków i czynienie dobrych. Ma to dla nas bardzo duże znaczenie, gdyż jak pisze w Rzym. 6:16 „ Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości.


Tak więc społeczność, modlitwa, umartwianie, służba są to istotne elementy życia i chodzenia z Bogiem. Mają one za zadanie doprowadzić nas do pewnego celu wyznaczonego nam przez Boga.

Tym celem jest ukształtowanie naszego charakteru. Jest to jedyny sposób na ostateczne przezwyciężenie pokus i pożądliwości ciała. Człowiek z tak ukształtowanym charakterem decyduje całkowicie o swojej przynależności do Chrystusa Jezusa i krzyżuje swoje ciało wraz z namiętnościami i żądzami. (Gal. 5:24)

Dzieje się to JEDYNIE na skutek DECYZJI owego człowieka, gdyż czytamy że: Gal.5:24„...A ci... (sami) ukrzyżowali ciało swoje...”

Nie jest to wynikiem szybkiej transformacji. Paweł pisze w 1 Kor.9:27 „ ... (Ja) umartwiam i ujarzmiam ciało moje...”

Nikt z nas nie jest zwolniony od codziennego zmagania się ze swoim ciałem i jego pożądliwościami. Kto jednak wytrwa otrzyma od Pana WIENIEC ŻYWOTA Jak.1:12. Kto wytrzyma próby i odniesie zwycięstwo nad samym sobą stanie się mężem stałym, poświęconym dla Boga. Jego charakter zostanie wytrawiony, przetopiony w ogniu.

Nie możemy oszukiwać samych siebie, jeśli grzeszymy ponosimy za to odpowiedzialność. Jeśli jednak obieramy właściwe postępowanie sami mamy z tego korzyść, a również ludzie wokół nas.
Można czuć wstręt do grzechu, a mimo to nadal go popełniać. Dlaczego? Bo zło zamieszkało w ciele, a zło - grzech sprzeciwia się Bogu. Dlatego potrzebuję Ducha Świętego, mocy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jeśli On zamieszka we mnie na dobre, zniweczy grzech w moim ciele. Dlatego potrzeba czasu, aby jego charakter ukształtował się we mnie.

--

:.

KLUB NADZIEJA:
Chrześcijańska Grupa Wsparcia
dla Osób uzależnionych i ich Rodzin
ul.Łukasińskiego 7, 41-310 Dąbrowa Górnicza


SCh w Dąbrowie Górniczej