„ Radość z Uzdrowienia „ - to biblijny i zrównoważony Program , który pomoże ci przezwyciężyć , zranienia , złe nawyki i przyzwyczajenia . Opiera się on bardziej na słowach Jezusa niż na psychologicznych teoriach.


Być może znasz klasyczny Program Dwunastu Kroków Anonimowych Alkoholików czy innych grup . Jakkolwiek pomagają one wielu ludziom , tu jednak wzbudzają wątpliwości , co do niejasnego przedstawienia w nich natury Boga , zbawiającej mocy Jezusa Chrystusa i posługi Ducha Świętego


Program „ Radość z Uzdrowienia” jest oparty na Bożym Słowie – Biblii.
Podczas zwiastowania na górze ( Ewangelia Mateusza 5. 3-11 ) Jezus podał osiem sposobów na to, aby być szczęśliwym . Dzisiaj nazywamy je błogosławieństwami . Z logicznego punktu widzenia większość tych zdań nie ma sensu. Brzmią one jak sprzeczności . Jednak kiedy w pełni zrozumiesz , co Jezus mówi , zdasz sobie sprawę z tego, że tych osiem zasad jest Bożą drogą do uzdrowienia , wewnętrznej równowagi , rozwoju i duchowej dojrzałości .


Celem Programu „ Radość z Uzdrowienia” jest pomóc stać nam się wolnymi od zranień , złych nawyków , uzależnień ,obaw i zahamowań. Poprzez pracę nad Ośmioma zasadami dotyczącymi pełni uzdrowienia , które możemy znaleźć w błogosławieństwach , z Jezusem Chrystusem jako naszą Największą Mocą , możemy i będziemy się zmieniać ! Zaczniemy doświadczać prawdziwego pokoju i równowagi umysłu , jakich szukaliśmy. Nie będziemy musieli już dłużej polegać na naszych bezskutecznych , niekontrolowanych i uzależniających zachowaniach jako na szybkich sposobach kojenia bólu.
Poprzez stosowanie biblijnych zasad dotyczących przekonania o grzechu , nawróceniu , poddania się ,wyznawania , zadośćuczynienia , modlitwy ,cichego czasu , dawania świadectwa oraz pomagania sobie nawzajem , które można odnaleźć w Ośmiu Zasadach i Dwunastu Krokach skoncentrowanych na Chrystusie , będziesz odnowiony i rozwiniesz mocną relację z innymi oraz z Bogiem.
 
Naszą modlitwą jest , aby Program „Radość z Uzdrowienia” stworzył pomost dla milionów ludzi , którzy są związani ze świeckim Programem Dwunastu Kroków.
Czyniąc to , przedstawiamy ich Jezusowi Chrystusowi . Kiedy już rozpoczną tę relację, prosząc Chrystusa , aby zamieszkał w ich sercu jako Pan i Zbawiciel , rozpocznie się prawdziwe uzdrowienie i odnowienie.Opracowano na podstawie książki „ Radość z Uzdrowienia”
autor John Baker
przedmowa Rick Warren
KOINONIA Wydawnictwo Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Misja”

:.

KLUB NADZIEJA:
Chrześcijańska Grupa Wsparcia
dla Osób uzależnionych i ich Rodzin
ul.Łukasińskiego 7, 41-310 Dąbrowa Górnicza


SCh w Dąbrowie Górniczej