Dzienne Ośrodki Pomocy Społecznej


Usługi Klubu Nadzieja w Dziennych Ośrodkach Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej to przede wszystkim dzielenie się świadectwem o Bożej miłości zmieniającej życie człowieka.
Cztery placówki publiczne, które odwiedzaliśmy od 2009 roku, to miejsca w których mieliśmy okazję spotkać się z ludźmi, przeważnie starszymi, których potrzeby wymagają wiele poświęcenia, miłości i cierpliwości. Przyczyny ich problemów nierzadko leżą w trudnych, złożonych sytuacjach rodzinnych. Praca z takimi osobami stanowi duże wyzwanie dla personelu placówek, lecz jest też wyzwaniem dla nas, którym dane było doświadczyć Bożej miłości i przebaczenia.

Ci ludzie chcą słuchać Ewangelii, nawet jeśli do końca jej nie rozumieją. Podczas usługi Słowem i muzyką podopieczni ośrodków ujęli nas swoją życzliwością. Oczekują nas, pytają o następne spotkanie. Jesteśmy przekonani, że ta praca ma znaczenie dla nich, ale też dla nas. Wielu z nas miało okazję dzielić się swoim świadectwem nawrócenia:
Andrzej Prześlak, Ania Kaczorowska, Janusz Bielawa, Mirek Kozieł, Adam Stolarski, Damian Piątek, Mariola Piątek.

Głównym celem jest przedstawienie Bożego punku widzenia na problem człowieka. Pastor Mirek Kozieł prowadzi prelekcje dotykające wielu sfer życia uwikłanego we współuzależnienie, alkoholizm, przemoc, wskazując w Jezusie Chrystusie drogę do uwolnienia. Usługi te są bardzo cenione przez personel. 
Ważnym elementem podczas tych spotkań jest muzyka. Poprzez wspólny śpiew istnieje możliwość nawiązania bliższej relacji, dzielenie się uczuciami, poprzez ich wyrażenie, a także wnosi radość i nadzieję do serc słuchaczy. Stroną muzyczną zajmują się Mariola i Damian Piątek. Jesteśmy też wdzięczni Markowi Siembabowi ze zboru w Będzinie, który miał też udział w tej usłudze.
Pragniemy kontynuować tę pracę i... oczekujemy na wsparcie ze strony wierzących.

:.

KLUB NADZIEJA:
Chrześcijańska Grupa Wsparcia
dla Osób uzależnionych i ich Rodzin
ul.Łukasińskiego 7, 41-310 Dąbrowa Górnicza


SCh w Dąbrowie Górniczej