Dni Skupienia Ustroń 10-12 06.2011 wykłady Mirek Kozieł

Piątek 10.06.2011
 wykład 1


wykład2


Sobota 11.06.2011
wykład3


wykład4


Ewangelizacja


Niedziela 12.06.2011

:.

KLUB NADZIEJA:
Chrześcijańska Grupa Wsparcia
dla Osób uzależnionych i ich Rodzin
ul.Łukasińskiego 7, 41-310 Dąbrowa Górnicza


SCh w Dąbrowie Górniczej