Stowarzyszenie Nowa Nadzieja ewangelizacja w Ząbkowicach 23.07.2011
Ewangelizacja Ząbkowice 23.07.2011

:.

KLUB NADZIEJA:
Chrześcijańska Grupa Wsparcia
dla Osób uzależnionych i ich Rodzin
ul.Łukasińskiego 7, 41-310 Dąbrowa Górnicza


SCh w Dąbrowie Górniczej