"Nowa Nadzieja"

Stowarzyszenie Nowa Nadzieja działa od 1989 r. Powstało z inicjatywy kilku osób których połączyło wspólne pragnienie niesienia pomocy osobom uzależnionym.
Doświadczeni w zmaganiach z nałogami , uwolnieni i przemienieni w cudowny sposób przez Jezusa Chrystusa , postanowili rozpocząć prace która nie tylko przetrwała do dziś , ale przyniosła radykalne zmiany w życiu wielu ludzi i ich rodzin .

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków którzy mają ogromne serca aby nieść pomoc do rodzin gdzie brak Nadziei .Pokaz slajdów pochodzi z Ewangelizacji zorganizowanej przez Stowarzyszenie która odbyła się w dniu 23 lipca 2011r obok nowej siedziby Stowarzyszenia która mieści się przy ul. Sikorskiego 7 w Dąbrowie Górniczej - Ząbkowicach.
Był to wspaniały czas dzielenia się świadectwem Bożej mocy , Bożego Słowa , pieśniami oraz głoszenia Ewangelii mieszkańcom okolicznych osiedli.

Jezus powiedział :  Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.  Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
                                                                                                                 Ew. Marka 16.15

:.

KLUB NADZIEJA:
Chrześcijańska Grupa Wsparcia
dla Osób uzależnionych i ich Rodzin
ul.Łukasińskiego 7, 41-310 Dąbrowa Górnicza


SCh w Dąbrowie Górniczej