Wigilia Zborowo - Klubowa 2011


Wigilia Zborowo - Klubowa
Wspólna wigilia Społeczności Chrześcijańskiej w Dąbrowie Górniczej i Klubu Nadzieja 
oraz zaproszonych gości i przyjaciół.

Wspaniały czas Bożej obecności .
Spędzony w atmosferze życzliwych ludzi ,wzbogacony przepięknym programem artystycznym w wykonaniu dorosłych i dzieci oraz pysznym jedzeniem.

Motywem przewodnim naszego spotkania był werset z Ewangelii Jana 3.16

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.


Bóg Jest Miłością
Amen

:.

KLUB NADZIEJA:
Chrześcijańska Grupa Wsparcia
dla Osób uzależnionych i ich Rodzin
ul.Łukasińskiego 7, 41-310 Dąbrowa Górnicza


SCh w Dąbrowie Górniczej