Wieczór Nadziei 28 września 2013


Wieczór Nadziei 28 września 2013

Wspaniałe chwile w gronie ludzi którzy kochają Chrystusa oraz tych którzy jeszcze błądzą ponieważ nie wiedzą że : "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." Ew. Jana 3:16
Mówmy ludziom o tej miłości !
:.

KLUB NADZIEJA:
Chrześcijańska Grupa Wsparcia
dla Osób uzależnionych i ich Rodzin
ul.Łukasińskiego 7, 41-310 Dąbrowa Górnicza


SCh w Dąbrowie Górniczej