Wieczór 180 st. 20 września 2014


Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka,
List do Rzymian 1: 16

Kolejny wieczór ewangelizacyjny za nami .
Ziarno posiane.
Na jaką glebę ?
Wzrost daje Bóg.


:.

KLUB NADZIEJA:
Chrześcijańska Grupa Wsparcia
dla Osób uzależnionych i ich Rodzin
ul.Łukasińskiego 7, 41-310 Dąbrowa Górnicza


SCh w Dąbrowie Górniczej