Kolejne spotkanie zwrot o 180 stopni,
21 lutego 2015

Pieśni , świadectwa ,Boże Słowo i modlitwa.
Wspaniały czas głoszenia mocy żywego Pana Jezusa Chrystusa
 to wielki przywilej móc uczestniczyć w takim wydarzeniu.:.

KLUB NADZIEJA:
Chrześcijańska Grupa Wsparcia
dla Osób uzależnionych i ich Rodzin
ul.Łukasińskiego 7, 41-310 Dąbrowa Górnicza


SCh w Dąbrowie Górniczej