Wiersze Roberta

                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

           Boża Moc                 


Chcę dziś wykrzyczeć z serca mego
 to czego dłużej nie mogę znieść
że życie moje było udręką 
dla mnie samego dla bliskich też.

I ci najbliżsi moi kochani 
co życiu memu dawali sens
  zabrała siła co we mnie tkwiła 
 doznając przy tym cierpień i łez.

 Tak wędrowałem szukając szczęścia 
  pukając wciąż do ludzkich serc
  i w tym to stanie zrozpaczenia 
  nie widząc celu drogi swej
    krzyknąłem głośno w stronę nieba
 Boże mój Jezu ratuj mnie.

    I w tej to chwili nastała jasność 
       i Bóg wyciągnął mnie z mocy złej
         wypełnij serce moje miłością 
          wiarą nadzieją wieczną radością.

                                         Na chwałę panu Bogu
                                                                                                                     Paryż 13.03.2016

                                                                                                                                    Robert PDziś jestem gdzieś z dala od sióstr i od braci ,
Bóg z góry spogląda wiem że na mnie patrzy
On się o mnie troszczy jak Ojciec o syna
na ziemskiej wędrówce pokój , miłość zsyła.

Bo gdzieś i tu w świecie jesteś Wielki Boże
Twoja łaska wielka zawsze mnie wspomoże
Dodaj mi mądrości mój Bożę bez miary
Bym mógł być o Jezu jak ty doskonały.

Pragnę się wciąż dzielić tym co Ty mi dajesz
radość dobroć pokój miłość w serce Wlałeś.
Jaśnieje me życie nabiera uroku
Kiedy Ty drogi Jezu jesteś przy mnie z boku

Zginam swe kolana przed obliczem Twoim
Dziękuję Ci Bożę żeś Ty mnie wyzwolił.
     
                                                              Paryż 19.06.2016
                                     
                                                                               Robert P.


     Bliżej Boga

Wyglądam z wysoka te ziemskie widoki
co oczy w zachwycie radują.
Zatrzymać się tutaj choć trochę na chwilę
ten obraz w pamięci nie zginie.

Bo cóż nam jest dane za życia ziemskiego
gdzie radość zamienia się w smutek
ale ludzie szukają wciąż czegoś lepszego
zaprawdę życia wiecznego.

Z wysoka spoglądam na nieba niebiosy
co patrzą oczami żywymi
co świecą światłością na świat poraniony
żywego Boga spragniony.

I kocham nadzieję na lepsze niż wczoraj
oczami wiary spragniony
bo Bóg co obiecał to spełni kochani
będziemy w miłości mieszkali.

31.07.2016 Paryż


Siła wiary

Czemu się dziwisz nie dajesz wiary
mój towarzyszu z dawna poznany
patrzysz zdziwiony na życie moje
co wyglądało takie jak twoje.

Pytasz i mówisz jak to się stało
jak ci się życie poukładało
bo byłeś w bagnie takim jak ja
kto podał rękę ci z tego dna.

Nie kryję Boga lecz szczycę się
że siła wiary zmieniła mnie.
Bo cóż jest warte życie bez Tego
Dla mnie dla ciebie i dla każdego.

I Bóg dodaje mi sił na nowo
bym śpiewał i głosił to Jego słowo
Bym dał nadzieję samotnym chorym
Ludziom zmęczonym i opuszczonym.

Pan Jezus Chrystus każdego kocha
z otwartym sercem czeka na ciebie
więc otwórz swoje serce dla Niego
On przyjmie ciebie dziś strapionego.

07.08. 2016


Każdy Dzień z Bogiem

Mój dzień radosny z Tobą mój Boże
gdzieś w świecie z dala w jesiennej porze
czuję Twój dotyk miłości Twej
Który przepływa do duszy mej.

Ja który w Tobie nadzieję mam
I w dniach radosnych nie jestem sam
Dzięki za wszystko co Ty mi dajesz
W życiowych troskach przede mną stajesz

Bo jak radości dzień Boże dajesz
Tak i w dniu troski człowiecze stajesz
Lecz w tym to dniu twojej niedoli
Bóg da ci siłę Bóg cię wyzwoli.

I nie dopuści co znieść nie zdołam
On pomoc zsyła gdy o nią wołam
w me serce wlewa miłość nadzieję
Pokój prawdziwy serca promienie


Nowe Życie.

Każdego dnia o każdej porze
wznoszę modlitwy do Ciebie Boże
By Ci dziękować za nowe życie
Wielbić Cię pieśnią pląsać w zachwycie

O Panie Jezu łaskawy Boże
Twe święte słowo mi dopomoże
Czytam z zapałem nauki Twe
I pragnę wdrażać je w życie swe

Choć nie jest łatwa ta wąska droga
Którą wybrałem z tych wielu dróg
Ta jedna droga wiedzie do Boga
Niech w ciasnej bramie stanie ma noga

Kieruj mym życiem Boże Ty mój
Bo Wiesz że teraz już jestem twój
Nie chcę nie mogę nie dopuść tego
Bym stracił Ciebie Boga żywego

Wznoszę swe ręce do Boga mego
By mnie On chronił od świata złego
By tulił mocno w ramionach Swych
By nikt nie wyrwał mnie nigdy z nich.
:.

KLUB NADZIEJA:
Chrześcijańska Grupa Wsparcia
dla Osób uzależnionych i ich Rodzin
ul.Łukasińskiego 7, 41-310 Dąbrowa Górnicza


SCh w Dąbrowie Górniczej